future-talent.nl

ALGEMENE AFSPRAKEN

1

De overeenkomst tussen voetbalschool FTA en speler/ouder is geldig wanneer het inschrijfformulier is ingevuld , opgestuurd en het cursusgeld is voldaan.

2

De betaling van de module wordt in één keer voldaan

3

Trainers, spelers en ouders zijn te gast op de accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel dan wordt desbetreffende persoon geschorst of verwijderd van de voetbalschool.

4

De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade

5
De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen. De voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de speler.
6
Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende cursus.
7

De trainingen worden door professionele/gediplomeerde trainers verzorgd.

8

Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid voor de voetbalschool

9
De ouders dienen de schade te betalen indien de speler een onzorgvuldig gedrag vertonen.
10
De speler is verplicht gedurende de opleiding met FTA tenue te trainen
1

De overeenkomst tussen voetbalschool FTA en speler/ouder is geldig wanneer het inschrijfformulier is ingevuld , opgestuurd en het cursusgeld is voldaan.

2

De betaling van de module wordt in één keer voldaan.

3

Trainers, spelers en ouders zijn te gast op de accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel dan wordt desbetreffende persoon geschorst of verwijderd van de voetbalschool.

4

De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade.

5

De voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen. De voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de speler.

6

Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende cursus.

7

De trainingen worden door professionele/gediplomeerde trainers verzorgd.

8

Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid voor de voetbalschool.

9

De ouders dienen de schade te betalen indien de speler een onzorgvuldig gedrag vertonen.

10

De speler is verplicht gedurende de opleiding met FTA tenue te trainen.